Algemene voorwaarden
Bierwandeltochten

1. Groepswandelingen / Bierproeverijen – openbaar 
• Klanten aan openbare evenement– staan op Agenda – kopen hun kaartjes online, via de ticketshop, de vermelde prijzen zijn incl. max. €0,79 servicekosten, excl. min. €0,35 transactiekosten (meest gekozen is iDeal met €0,45).
• Bierwandeltochten kan een wandeling of bierproeverij annuleren (bij onvoldoende aanmeldingen, bij noodweer of bij persoonlijke of andere bijzondere omstandigheden). Dit wordt dan aangegeven op de pagina van het evenement. Ook ontvangen de klanten dan een bericht per e-mail. Klanten ontvangen dan hun geld terug (excl. de servicekosten en transactiekosten).
Annulering
• Als door overmacht moet worden geannuleerd is Bierwandeltochten niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.
– Annulering dagtochten
• Als de klant annuleert zal deze een percentage vergoeden van de reserveringswaarde. Percentages zijn, met een tijd tussen annulering en uitvoerdatum meer dan: 14 dagen: 50%, 7 dagen: 75%. Vanaf 7 dagen: 100%. Op reserveringen die Bierwandeltochten voor de klant plaatst bij Horeca, zijn de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ van toepassing tenzij anders is vermeld.
– Annulering bij meerdaagse tochten zoals Wadlopen Ameland, Bierwandelweekend Zuid Limburg
• Als de klant annuleert zal deze een percentage vergoeden van de reserveringswaarde. Percentages zijn, met een tijd tussen annulering en uitvoerdatum meer dan: 28 dagen: 50%, 21 dagen: 75%. Vanaf 14 dagen: 100%. Op reserveringen die Bierwandeltochten voor de klant plaatst bij Horeca, zijn de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ van toepassing tenzij anders is vermeld.

Bamberg Bier Experience 2024: U kunt kosteloos annuleren tot 1 september 2024, vanaf 1 september betaalt u 100%.• Tip: sluit een annuleringsverzekering voor (evenement)tickets af (zoals de doorlopende annuleringsverzekering ANWB) dan krijg je kostprijs van de ticket(s) vergoed bijvoorbeeld bij ziekte.


2. Groepswandelingen / Bierproeverijen – besloten 
Boekingen door opdrachtgever
Betaling particulier 
• Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden 21 dagen voorafgaand aan de activiteit.
• Voor particulieren is het niet mogelijk om de activiteit op rekening te laten plaatsvinden.
Betaling zakelijk 
• Voor het zakelijke segment is er de mogelijkheid om de activiteit op rekening te laten plaatsvinden.
• Betaling middels factuur binnen 14 dagen na factuurdatum
• Bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld

Wijzigingen in de boeking door de opdrachtgever: 
• Bij annulering vanaf 7 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van 100% van het factuurbedrag.
• Bij annulering meer dan 7 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van 75% van het factuurbedrag.
• Bij annulering meer dan 14 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van 50% van het factuurbedrag.
• Op reserveringen die Bierwandeltochten voor de opdrachtgever plaatst bij Horeca, zijn de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ van toepassing tenzij anders is vermeld.
• Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen voor de activiteit schriftelijk/via email worden doorgegeven.

Wijzigingen in de boeking door Bierwandeltochten:
• Indien er door overmacht het evenement geen doorgang kan vinden, verplicht Bierwandeltochten zich tot het bieden van een alternatief programma binnen het huidige budget van de opdrachtgever.
• Kan de opdrachtgever zich niet vinden in het alternatief is het hem/haar voorbehouden de volledige boeking te annuleren.

3. Algemene bepalingen
• De deelnemer dient in goede lichamelijke en geestelijke conditie te zijn om aan een activiteit te kunnen deelnemen. Mensen die moeilijk lopen en/of gebruik maken van rollator of rolstoel kunnen niet of alleen na overleg met Bierwandeltochten (onder voorbehoud) deelnemen.
• Deelname aan wandelingen en activiteiten van Bierwandeltochten zijn altijd 100% voor eigen risico.
• Bierwandeltochten is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, opgelopen vóór, tijdens of na afloop van een activiteit.
• Bierwandeltochten is niet aansprakelijk voor:
a. diensten of producten van derden – uiteraard kiezen wij onze partners zorgvuldig. b. gemaakte kosten, premies, verzekeringen, etc. aangegaan door de klant. c. letsel of schade – ook niet wanneer dit veroorzaakt is door derden. Bij duidelijk grove schuld van Bierwandeltochten nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid.
d. Wanneer niet op tijd of geheel is betaald, is de klant in gebreke – ook zonder dat Bierwandeltochten dit meldt. e. Als de klant in gebreke is en daardoor kosten ontstaan, zal de klant die betalen – zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk. f. Degene die namens of voor een groep de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen.

4. Privacy voor deelnemers van Bierwandeltochten 
• Iedereen die zich registreert als deelnemer van een activiteit ontvangt automatisch de Nieuwsbrief met de Agenda van Bierwandeltochten. Afmelden kan ten alle tijde via de link onderaan de Nieuwsbrief.
• Bierwandeltochten gebruikt je persoonsgegevens alleen voor leeftijdscheck (18+), de administratie van de website, de nieuwsbrief en de communicatie met de klant over de activiteiten: voornaam, achternaam, e-mailadres en geboortedatum
• Er worden geen andere (persoons) gegevens verwerkt dan de gegevens die je bij Bierwandeltochten hebt opgegeven.
• Bierwandeltochten heeft het recht om foto’s van de groepswandelingen te tonen op de website, facebook, twitter, op verzoek kunnen foto’s worden aangepast.

5. Intellectuele Eigendomsrechten en Copyright 
• De vormgeving en inhoud van de website (merknamen, logo’s, foto’s, afbeeldingen, filmpjes en teksten) zijn het intellectuele eigendom van Bierwandeltochten en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van Bierwandeltochten.
• Ook de teksten die aanbieders en gastbloggers op de site (in het Blog) hebben gezet zijn eigendom van Bierwandeltochten.
• Het is aan iedereen, aanbieders en andere bezoekers van de website, verboden om foto’s, afbeeldingen, filmpjes of teksten van de website en de sociale netwerken over te nemen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Bierwandeltochten.
• Het is aan iedereen, aanbieders en andere bezoekers van de website, verboden om feitelijke onwaarheden over Bierwandeltochten te schrijven en te verspreiden.

6. Klachten, Weigering en uitsluiting 
• Meld klachten direct ter plekke. Wij gaan niet over diensten of producten van derden. Overige of klachten die niet goed zijn behandeld kunnen binnen twee weken na arrangementsdatum schriftelijk worden gemeld.
• Bierwandeltochten heeft te allen tijde het recht om deelnemers die op de website of tijdens een activiteit overlast of hinder veroorzaken uit te sluiten van verdere deelname. Dit zonder dat Bierwandeltochten gehouden is tot enige schadevergoeding.
• Bierwandeltochten keurt alle aangeboden artikelen (blogs) en heeft te allen tijde het recht om artikelen of foto’s niet op te nemen of de inhoud aan te passen.

7. Wijzigingen aan website, voorwaarden
• Bierwandeltochten heeft het te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen op de website en in de voorwaarden.

8. Toepasselijk recht
• Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten aangaande de Bierwandeltochten website en de georganiseerde Events. 

Opmerkingen en/of vragen
Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog opmerkingen en/of vragen? Je kunt ons bereiken via een e-mail aan info@bierwandeltochten.nl.